Mässa med Mission

EFS missionssekreterare Erik Johansson leder mässan och utmanar till mission. Psalmorkestern spelar. I samband med kyrkkaffet finns möjlighet att höra mera om de nya utmaningar och möjligheter EFS Mission står inför.