Körkonsert

En kvinnokör från Luleå sjunger tillsammans med Cantokören under ledning av Leif Åkesson. Ingen entréavgift men en möjlighet att ge till EFS hjälparbete i Afrika.