Kören U-nited övning

EFS-kyrkans gospelkör U-nited repar varje torsdag 18.30-20.30

http://unitedgospel.se/