Informationsträff

Informationsträff för att se hur vi tillsammans kan lösa sysslor som tidigare legat på vaktmästartjänsten.
Uppgifter finns som passar både kvinnor och män, ung som gammal.
Att du kommer betyder inte att du måste ta på dig en uppgift. Alla välkomna!