iCentrum-gudstjänst

En timme om inbjudningar. Som vi fått och som vi vi kan ge. Medverkar gör Per Norell, Roger Wikström, Anna Wallgren och Mästerskapet.