iCentrum – gudstjänst

 Gulliga bokmärken eller kraftfulla krigare.

Söndax, barnkören övar.

Föreningsmöte 1 oktober efter gudstjänsten.

Information om nya hyresgäster, personal, dagträffar m.m.