iCentrum gudstjänst

En timme om att vara arg på Gud. Får man vara det? Får man visa det.

För barnen och ungdomar finns  också Söndax och Tweens.