iCENTRUM – en timme om att göra allt

Var finns mitt värde? I det jag gör eller i det jag kan ta emot och den jag är. I gudstjänsten kommer också Elisabeth och Johans lilla flicka att döpas. Ta emot dopets gåva, helt enkelt!