Gudstjänst

Temat är änglar, på ett lite annorlunda sätt. Medverkar gör bland annat barnkören Hopp