GUDSTJÄNST PÅ VALDAGEN

En gudstjänst om att vara utvald och att välja.

Predikan LM Lund, musik Kristina Normark,flöjt och Björn Lindberg, piano. Söndax för barnen.