Gudstjänst på Palmsöndag

Predikan LM Lund, Psalmorkester. Söndax.