GUDSTJÄNST PÅ MOBACKEN

Johan Holmgren, präst i Ursviken/Skelleftehamn predikar.

Linda Blind sjunger.