GUDSTJÄNST PÅ MOBACKEN

EFS distriktsföreståndare Kristoffer Hedman.

Sång av "De Våras", den populära sånggruppen från -70 talet har en reunion.