GUDSTJÄNST PÅ MOBACKEN

Predikan Elisabeth Sandlund. Sång: Ersmarks barnkör.