GUDSTJÄNST på Jungfru Marie Bebådelsedag.

En gudstjänst om vad Gud gjorde och vad han gör nu. LM Lund predikar, Helena Wikström  berättar om sin resa till Tanzania i projektet ”Ung i den världsvida kyrkan” och Trinity sjunger.  Söndax för barnen. Efter gudstjänsten kyrkfika och föreningsmöte.