Vi tänder ett ljus…..

Johan Lundgren predikar och sång av ”Consider This”