GUDSTJÄNST med UNITED

Trons Kraft är temat för denna söndag. I Skellefteå Kraft Arena spelar AIK sina matcher. På vilken arena visar sig Trons Kraft. I kyrkan -men inte bara i kyrkan. Är ditt liv en arena där trons kraft visar  sig?

Lars-Martin Lund predikar och kören United sjunger. För barnen är det Söndax.