GUDSTJÄNST MED STORA OCH SMÅ

BARNKÖREN HOPP SJUNGER, ROGER WIKSTRÖM TALAR OCH JARL MARKLUND LEDER.