Gudstjänst

Hans Marklund från Stadsmissionen predikar. Sång Christina Lindberg. Söndax.