GUDSTJÄNST

En gammal keltisk symbol för treenigheten.