GUDSTJÄNST

Predikan LM Lund. Musik Bertil Edström och Jarl Marklund. Söndax.