GUDSTJÄNST

Söndax och Tweens under gudstjänsten och barnkören Hopp övar efteråt.