GUDSTJÄNST

En gudstjänst om den Frihet som tron på Jesus erbjuder. Lars Lundström predikar. Sång  Elin Lindgren.