Söndagsmässa

Predikan: LM Lund
Sång: Trinity. Söndax. Föreningsmöte i samband med kyrkkaffet.