Gudstjänst

Einar Andersson, lekmannapredikant från Bergsbyn predikar.

Sång Hanna Olofsson