GUDSTJÄNST

Solviks konfirmander och ledare bjuder oss på ”en söndag för loosers”. Ungdomsprästen Johan Lundgren med flera. Sång av konfirmanderna.