GUDSTJÄNST

Lovsång med doft av The Life, drama med ungdomar

på den Gode Herdens söndag

och en fåraktig (?) predikan med ungdomsprästen Johan Lundgren.