GUDSTJÄNST

Temat är en beskrivning av Gud: ”Sen till vrede och rik på kärlek”. LM Lund predikar och kören United sjunger. Söndax.