GUDSTJÄNST

Bertil Holmgren predikar. Sång av Johanna Vikdal