GUDSTJÄNST

Johan Lundgren predikar, kören United sjunger. Söndax. Inskrivning av Solviks konfirmander 2017.