Gudstjänst

"Får det här er att vackla?"

Christine Lindström predikar.

Sång Damkör under ledning av Mikael Jakobsson.