GUDSTJÄNST

Hans Lindholm predikar, sång av Ulla Stenlund.