GUDSTJÄNST

Mats Holmqvist predikar, Helena Wikström sjunger.