GUDSTJÄNST

Staffan Lindström predikar och John Holmqvist sjunger