GUDSTJÄNST

Söndagsgudstjänst med predikan av LM Lund. Sång:Johanna Wikdahl.

Söndax och start för Tweens, en grupp för dig mellan 10-13 år.