Gudstjänst

Trettondagsgudstjänst med missionen i fokus.

LM Lund m fl. Sång av "Vise Männen".