Föreningsmöte

Efter gudstjänsten föreningsmöte med information om sommaren på Mobacken, personal, pastoratet med mera.