EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Johanna Lundström är lärare och lekmannaledare i EFS Örnsköldsvik. Hon är också inspiratör för Open Doors som är en organisation som vill lyfta fram de förföljda och trakasserade kristna runt om i världen.