EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Över hela världen och i många kyrkor fokuserar man på bön den 18-25 januari så även i Skellefteå. I år har vi bönesamlingar  enligt följande program:

To  19.00 St Olovs kyrka ( kom gärna redan till kvällsmässan kl 18)

Fr   19.00  Frälsningsarmén

Lö 19.00 Equmeniakyrkan (fd Missionskyrkan)

Sö 11.00 Gudstjänster i de olika kyrkorna, ”predikstolsbyten”.

Sö 18.00  Skellefteå lfs kyrka Ekumenisk vesper /bönegudstjänst

Må 19.00  EFS-kyrkan

Ti 19.00 Pingstkyrkan

On 19.00 Skellefteå lfs kyrka

To 19.00  Equmeniakyrkan  Avslutning  av ekumeniska böneveckan