EFS & SALT VÄSTERBOTTENS KONFERENS

Vi håller till på Mobacken. Det finns aktiviteter och samlingar för olika kategorier. Ett "barnspår" för 4-11 år, ett Tween-spår för 10-14 år, ett ungdomsspår för 15 år och uppåt. Så finns det också ett vuxenspår med gudstjänster och andra samlingar. Se annonsering och speciella programblad för de olika spåren.