DET STORA UPPDRAGET

Pastor Samuel Ambisa från Mekane Yesus kyrkan

i Etiopien predikar.

Kersti Karlsson leder gudstjänsten och tolkar predikan.

Sång av Vox Nova.