Bordssamtal med Luther

en kväll med samtal runt ett enkelt fika och utifrån en introduktion om Luthers tankar.