Bordssamtal

Det sista bordssamtalet av fem om Luther och reformationen. Bettina Radler  inleder om Luthers kyrkosyn och sedan fortsätter samtalet vid fikaborden.