BORDSSAMTAL

FÖRSAMLINGSHERDEN I SKELLEFTEÅ LANDSFÖRSAMLING ARNE ANDERSSON INLEDER MED FRÅGAN ”VAD ÄR LUTHERSKT?”