BERÄTTARCAFE

Prästen Anders Persson ser på Sara Lidmans bok "Tjärdalen"

med "teologiska glasögon":