iCentrum (+ Föreningsmöte)

En timme om förväntningar, grusade förhoppningar och tillit. Med Nils Hedlund, Roger Wikström, Anna Wallgren och Mästerskapet.
Föreningsmöte vid fikat