19.00 GUDSTJÄNST 20.30 GÄSTER FRÅN GUATEMALA

GUDS TRE FÄRGER – treenigheten speglad i vår Gudsrelation.

Senitha Olsson, EFS-präst i Wasakyrkan, Umeå. Sång Charlotte och Vilja Vidmark.

20.30 (c:a)  Gäster från Guatemala delar erfarenheter med oss.