150 år av Mission

 

 

Vi får lyssna till en röst från Eritrea.

Det är Merhavi Gebries som predikar

och Kersti Karlsson tolkar.

Sång av Mobackenkören.