En härlig gudstjänst med en julkör som växte!

En liten men välsjungande kör  inledde gudstjänsten.

Jarl Marklund ledde gudstjänsten och …

… Karin Lindmark predikade och uppmanade oss att inte vara rädda därför att vi har Jesus med oss vad som än händer.

Men vad hände med lilla kören?

Dirigenten Tomas Östlund såg sin kör bokstavligt växa i slutet av gudstjänsten! Det var många körsångare bland besökarna som ville vara med på sista sången.