EFS – en missionsrörelse?

 

Under vinjetten MMM presenteras på denna sida olika texter med anknytning till ledorden i distriktets verksamhetplan för 2007-2009. Ledorden vill utmana och inspirera oss till mötesplatser, Maria-rörelse och mission. Först ut att skriva om mission är Anders Sjöberg, EFS missionsföreståndare .

gods-love.jpg
EFS – EN MISSIONSRÖRELSE i Svenska kyrkan.

Så presenteras ofta EFS identitet som inomkyrklig rörelse. En kort sats med syfte att uttrycka vad EFS identitet är. Därför är det viktigt att reflektera kring och återkommande belysa vad detta påstående innebär. Vad står begreppet missionrörelse för? Och vad betyder det att vi är en rörelse – i Svenska kyrkan.

Ordet mission betyder sändning, och i relation till den kristna församlingen, till Kristi kyrka, är det kopplat till uppdraget kyrkans Herre gav sin församling när han avslutat sin jordiska gärning. Vart och ett av de fyra evangelierna betonar det.

Johannes citerar: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Och Lukas uttrycker sändningen med följande ord: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.” (Luk 24:46-47) Markus använder formuleringen: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” (Mark 16:15) Matteus slutligen berättar att Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

DEN MISSION – sändning – Kristi kyrka fått är alltså utifrån dessa bibelsammanhang sammankopplad med Jesu uppdrag…

Klicka på länk för att läsa fortsättningen:

EFS – en missionsrörelse